NASZE BIURO

Specjalizujemy się głównie w obsłudze małych i średnich firm jednoosobowych, a także spółek cywilnych, partnerskich,  jawnych, fundacji i stowarzyszeń.

 

 • 2013/01/08
  KODEKS PRACY
    Z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym oraz  w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowym w celu sprawowania opieki nad dziećmi chorymi w wieku do lat 14, Od 01.03.20 (...)
 • 2013/01/08
  PŁACE
  Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu zawarcia umowy zlecenia, objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniem  z tej umowy, która podpisana została jako pierwsza, nawet w przypadku zawarcia kilku umów z ty (...)
 • 2013/01/08
  PODATEK DOCHODOWY
  Wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do wystawiania informacja o uzyskanych przez pracownika przychodach. Za niewystawienie PIT-11 pracodawcy grozi kara. Z kolei nieotrzymanie PIT nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia & (...)